Prosjektbeskrivelse

Snowsound akustikk-løsninger

Utfordringer med lyd er et økende problem på arbeidsplassen (25% opplever støy som et problem). Dette skyldes blant annet endrede planløsninger, nye måter og organisere kontoret på (aktivitetsbasert) og bruken av harde materialer i gulv og vegger (glass og betong). En viktig faktor er også manglende fokus på akustikk i planleggingsfasen, særlig ved rehabilitering.

I dag finnes det en rekke produkter på markedet med ulike egenskaper og bruksområder. Utfordringen er som oftest å vite hvor mye materiale som skal til for å møte kravene til etterklangstid. Mange løsninger blir i dag basert på tilfeldige valg, der hensynet til dekor prioriteres fremfor reell effekt.

Foruten å tilby markedets ledende produkter innen absorpsjon, kan vi bistå med måling og beregninger for å sikre et riktig resultat. I tillegg kan de fleste av situasjonene prøves ut på stedet ved hjelp av et testpanel før endelig avgjørelse foretas.

Gjennom vårt samarbeid med Romakustikk AS, tilbyr vi også fullverdige analyser av  planlagte og eksisterende rom. Dette er et ”lavterskel” tilbud der du får tilgang til profesjonell bistand med akustiker, selv på små og mellomstore oppdrag.

For profesjonelle aktører som arkitekter, interiørarkitekter og konsulenter kan vi tilby fri bruk av programvare der du selv kan gjøre dine beregninger. Slik finner du hvilken effekt de valgte Snowsound/Snowfiber produktene vil ha i det aktuelle rommet.

Ta kontakt for å få tildelt passord og en kort presentasjon av programmet, som er enkelt i bruk.

Snowsound teknologien som er funnet opp og patentert av Caimi, skiller seg ut fra andre absorbenter i markedet på en rekke punkter, blant annet:

  • Selektiv absorpsjon som sikrer bedre taleforståelse gjennom en balansert reduksjon av etterklang (samme etterklangstid i det aktuelle frekvensområde for tale (400 til 2500 Hz +/-)
  • Markedets bredeste utvalg av standard panel, til tak, vegger, bord og frittstående (gulv).
  • Miljøsertifisering ( Greenguard og Greenguard gold)
  • Brannklassifisert (B-s2-d0)
  • Aller produktene er klassifisert i klasse A (testet i etterklangskammer)
  • Panelene er sammen støpt (Tekstil og fiber), noe som hindrer at støv kan trenge inn og samles inne i panelet. Da hele panelet er i ett materiale (polyester), kan også hele produktet resirkuleres uten separering. Vi kjøper tilbake panel for euro 1, og sikrer forsvarlig retur til resirkulering.
  • CE sertifisert for sikkerhet

I mai 2017 lanserte Snowsound det nyutviklede tekstilet Snowfiber. Dette er testet for bruk til alle typer gardiner, og dokumentasjonsdataene kan benyttes til beregninger. Leveres i ulike kvaliteter, mønstre og farger.